SIBO: bakteriálne prerastanie tenkého čreva

Čo treba vedieť o SIBO a jej liečbe? Čo táto anglická skratka vôbec znamená? Bakteriálne prerastanie tenkého čreva (SIBO) je ochorenie, pri ktorom dochádza k premnoženiu baktérií v tenkom čreve. Toto prerastanie môže spôsobiť nadúvanie, hnačku alebo zápchu.

Obsah článku: 

 • Čo je SIBO: jej príznaky
 • Príčiny a rizikové faktory
 • Diagnóza
 • Liečba 
 • SIBO diéta
 • Komplikácie
 • Prevencia
 • Záver

  Zdá sa, že SIBO súvisí so syndrómom dráždivého čreva. U ľudí s týmto syndrómom je pravdepodobnosť vzniku SIBO vyššia ako u ostatnej populácie. Nie u každého, u koho sa diagnostikuje syndróm dráždivého čreva, sú však testy na SIBO pozitívne. V tomto článku sa venujeme príznakom, rizikovým faktorom a komplikáciám bakteriálneho prerastania v tenkom čreve. Uvádzame tiež najlepšie diéty, ktoré zmierňujú príznaky.

  Čo je SIBO a aké sú jej príznaky?

  SIBO je skratka pre bakteriálne prerastanie tenkého čreva. To znamená: premnoženie baktérií v tenkom čreve. Väčšina črevného mikrobiómu sa zvyčajne nachádza v hrubom čreve a tenké črevo neobsahuje také veľké množstvo baktérií. Ak však dôjde k premnoženiu v hrubom čreve, tieto baktérie sa môžu dostať aj do tenkého čreva. Potom tenké črevo nie je schopné zvládnuť takéto množstvo baktérií.

  Príznaky SIBO sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť v závislosti od toho, ako mierne alebo závažné je premnoženie baktérií a či má niekto nejaké pridružené ochorenia.

  Príznaky však môžu zahŕňať:

  • nadúvanie
  • hnačka
  • zápcha
  • nevysvetliteľný nedostatok vitamínov, najmä vitamínu B12

  Príznaky môžu byť tiež určujúce pre to, ktorý typ tej ktorej baktérie je premnožený. Výskum naznačuje, že baktérie produkujúce vodík sú viac spojené s hnačkou, zatiaľ čo druhy produkujúce metán sú viac spojené so zápchou.

  Príčiny a rizikové faktory

  Určiť príčinu SIBO môže byť niekedy veľmi ťažké. Vedci doteraz identifikovali nasledujúce faktory, ktoré môžu prispievať k vzniku SIBO:

  • Nízka pohyblivosť: črevá zvyčajne posúvajú potravu a baktérie tráviacim traktom, čo zabraňuje hromadeniu príliš veľkého množstva baktérií v tenkom čreve. Ak má však človek nízku motilitu, tento mechanizmus sa spomalí, čo umožní kvasenie potravy v tenkom čreve.
  • Dysbióza: nastáva vtedy, keď sa mikrobióm človeka dostane do nerovnováhy a obsahuje príliš veľa škodlivých alebo málo prospešných druhov mikroorganizmov. Výskum vplyvu rôznych druhov mikroorganizmov na trávenie stále prebieha, ale predchádzajúce štúdie naznačujú, že ľudia s IBS majú často menšiu rozmanitosť svojho mikrobiómu, menej prospešných druhov a vyššie hladiny druhov produkujúcich metán, ktoré môžu spomaliť pohyblivosť.
  • Hypochlórhydria: termín označujúci nízku hladinu žalúdočnej kyseliny. Ak niekto nemá dostatok žalúdočnej kyseliny, baktérie sa môžu presunúť ďalej do tráviaceho traktu ako zvyčajne, pretože prostredie nie je dostatočne kyslé na to, aby ich zničilo. Vedci sa domnievajú, že ľudia, ktorí užívajú inhibítory protónovej pumpy, majú autoimunitnú gastritídu alebo podstúpili gastrektómiu, majú zvýšené riziko hypochlorhydrie a SIBO. Chýbajú však presvedčivé dôkazy a nízka motilita môže byť dôležitejším rizikovým faktorom.
  • Štrukturálne rozdiely: niekedy sa SIBO vyskytuje preto, že človek má štrukturálne rozdiely v tráviacom trakte. 
  • Nadmerná konzumácia alkoholu: môže poškodiť mikrobióm, čo vedie k dysbióze, poškodeniu črevnej steny a zápalu. 

  Rizikové faktory

  Ľudia s určitými základnými ochoreniami majú väčšiu pravdepodobnosť, že dostanú SIBO, ako ostatní ľudia. Aké sú tieto najčastejšie choroby? 

  • hypotyreóza
  • diabetes
  • Parkinsonova choroba
  • syndróm krátkeho čreva
  • amyloidóza
  • systémová sklerodermia
  • chronické zlyhanie obličiek

  SIBO je tiež častejšia u starších dospelých, pravdepodobne v dôsledku pomalšej motility tráviaceho traktu. Vyšší výskyt je aj u žien, ale príčiny nie sú jasné.

  V tomto článku z webovej stránky Medical News Today sa ďalej uvádza, že v jednej malej štúdii z roku 2017 sa zistilo, že ľudia s obezitou majú 11-krát vyššiu pravdepodobnosť výskytu SIBO ako ľudia bez obezity. Nie je jasné, prečo sa tak stalo. 

  Diagnóza

  Lekár diagnostikuje SIBO na základe príznakov a anamnézy. Môže prehmatať brucho a hľadať príznaky nadmernej plynatosti alebo nadúvania. Ak má podozrenie na SIBO, odporučí vám vyšetrenie.

  Dychová skúška

  Laktulózovým dychovým testom sa meria koncentrácia vodíka a metánu v dychu. Výsledky tohto testu môžu potvrdiť diagnózu SIBO a odhaliť rozsah prerastania. Ukazujú tiež, či sa premnoženie skladá najmä z mikróbov produkujúcich vodík alebo metán.

  Ako test funguje?

  • Pred testom sa musí človek 24 hodín postiť. Potom vypije sladký roztok obsahujúci laktulózu, cukor, ktorý dokáže rozložiť iba črevné baktérie.
  • Keď baktérie rozkladajú cukor, produkujú plyny, ktoré sa dostávajú do krvného obehu a putujú do pľúc. Dychový test meria tieto plyny pri výdychu.

  Ďalším variantom tohto testu je glukózový dychový test.

  Endoskopia

  Ide o zlatý štandard testovania SIBO, ale je to invazívnejší test. Testy tenkého čreva zahŕňajú endoskopiu, pri ktorej sa cez ústa do žalúdka zavedie malá tenká kamera.

  Ako test funguje?

  • Keď prístroj vstúpi do dvanástnika, teda do miesta, kde sa žalúdok spája s tenkým črevom, lekári pomocou endoskopu odoberú vzorku tkaniva. Vzorku potom pošlú do laboratória, ktoré vykoná analýzu prítomných baktérií.
  • Je potrebné poznamenať, že pri testovaní aspirátu (tekutiny) z tenkého čreva, podobne ako pri dychových testoch, neexistuje všeobecne uznávaná hranica, ktorá by určovala, čo predstavuje pozitívny výsledok SIBO. To sťažuje diagnostiku u osôb s menej presvedčivými výsledkami testov.

  Ostatné testy

  Existujúce testy na SIBO nie sú vždy presné, preto vám lekár môže odporučiť ďalšie testy, aby získal lepší obraz o vašom tráviacom zdraví. Môžu zahŕňať:

  • krvné testy na zistenie markerov autoimunity alebo zápalu
  • test motility na zistenie, či má niekto štrukturálne problémy v tenkom čreve.
  • test črevnej priepustnosti, ktorý hodnotí, či je črevná výstelka "deravá".
  • testy stolice na analýzu črevného mikrobiómu 

  Liečba bakteriálneho prerastania v tenkom čreve

  Podľa webovej stránky Medical News Today sa bakteriálne prerastanie v tenkom čreve môže vyskytnúť z komplexných príčin, takže jeho liečba môže byť zložitá. K dispozícii sú rôzne možnosti liečby vrátane antibiotík, transplantácie fekálnej mikroflóry a zmeny stravy.

  Antibiotiká

  Ide o hlavnú liečbu bakteriálneho prerastania v tenkom čreve. Lekári môžu na odstránenie prerastania použiť jeden typ antibiotík alebo kombináciu antibiotík. Miera recidívy po liečbe je pomerne vysoká. Z tohto dôvodu je okrem užívania antibiotík nevyhnutné riešiť aj príčinu SIBO, aby sa znížilo riziko návratu prerastania.

  V závislosti od príčiny to môže znamenať užívanie liekov na zrýchlenie motility, ukončenie liečby PPI alebo liečbu iných ochorení, ktoré k tomu môžu prispievať.

  Probiotiká a transplantácia fekálnej mikroflóry

  Na webovej stránke sa ďalej uvádza, že úloha probiotík pri liečbe SIBO je kontroverzná. Niektoré štúdie preukázali, že niektoré druhy môžu zlepšiť motilitu a znížiť obsah vodíka v dychu, iné však ukázali, že probiotiká môžu spôsobiť SIBO. Ak má človek nízku motilitu a užíva probiotiká, je možné, že môžu zvýšiť pravdepodobnosť prerastania alebo zhoršiť už existujúce prerastanie. Výsledky sa môžu u jednotlivých osôb líšiť.

  Transplantácia fekálnej mikroflóry je relatívne nová liečba, pri ktorej lekár transplantuje pacientovi cez konečník črevnú mikroflóru darcu. Aj v tomto prípade výskum priniesol zmiešané výsledky, pokiaľ ide o použitie tohto postupu ako liečby SIBO. 

  SIBO diéta: potraviny pri nadmernom množení baktérií v tenkom čreve

  Diéty nemôžu vyliečiť bakteriálne prerastanie v tenkom čreve, ale môžu zmierniť príznaky. To, čo funguje, sa môže líšiť od človeka k človeku, ale obľúbenou možnosťou je diéta s nízkym obsahom FODMAP.

  Čo je to FODMAP diéta?

  Diéta s nízkym obsahom FODMAP obmedzuje príjem fermentovateľných oligosacharidov, disacharidov, monosacharidov a polyolov. Ide o látky, ktoré ľudské telo nerozkladá, čo znamená, že sa nimi môžu živiť baktérie. Obmedzenie potravín s vysokým obsahom FODMAP môže znížiť plynatosť, nadúvanie, zápchu a hnačku.

  Nielen čo, ale aj koľko

  Pri diéte s nízkym obsahom FODMAP je dôležitý typ aj množstvo jedla, ktoré človek konzumuje. Keďže je pomerne zložitá a môže zahŕňať veľké zmeny v stravovaní, je najlepšie spolupracovať s dietológom. Odborník môže zabezpečiť, aby človek dostával všetky potrebné živiny.

  Komplikácie

  V prípadoch, keď je SIBO závažná alebo nie je dobre kontrolovaná, môže mať človek výraznú hnačku alebo zápchu. Tieto príznaky môžu viesť ku komplikáciám, ako sú:

  • dehydratácia
  • nedostatky vo výžive
  • neúmyselný úbytok hmotnosti

  Tieto komplikácie môžu ovplyvniť mnohé aspekty zdravia vrátane energetickej hladiny, hormónov a duševného zdravia. Okrem toho môže byť život so SIBO náročný, môže spôsobovať stres, úzkosť a zlú náladu.

  Prevencia

  Nie vždy je možné SIBO predísť, ale ľudia môžu podniknúť kroky, aby sa starali o zdravie svojich čriev.

  Patria medzi ne:

  1. Výživná a pestrá strava: konzumácia rozmanitých potravín môže pomôcť zvýšiť rozmanitosť črevnej flóry, čo môže znížiť pravdepodobnosť dysbiózy. Ovocie, zelenina a celozrnné výrobky sú obzvlášť prospešné.
  2. Prestaňte fajčiť: cigarety a iné výrobky obsahujúce nikotín môžu zmeniť zloženie črevnej flóry. 
  3. Užívanie prokinetika: prokinetiká sú typom lieku, ktorý urýchľuje pohyblivosť tráviaceho traktu. Môžu znížiť riziko vzniku SIBO u ľudí so zvýšeným rizikom jej vzniku, napríklad u ľudí so základným ochorením alebo užívajúcich inhibítory protónovej pumpy. V štúdii z roku 2018 sa zistilo, že u ľudí, ktorí užívali prokinetiká a inhibítory protónovej pumpy spolu, bola pravdepodobnosť diagnózy SIBO nižšia ako u tých, ktorí užívali len inhibítory protónovej pumpy.
  4. Liečba hypochlórhydrie: ak má človek málo žalúdočnej kyseliny, jej odstránenie môže znížiť riziko SIBO, hoci na potvrdenie tejto súvislosti je potrebných viac štúdií. Spôsob liečby hypochlorhydrie závisí od príčiny.
  5. Liečba iných ochorení: ak má človek ochorenia, ktoré sú spojené so SIBO, ako je hypotyreóza alebo cukrovka, účinná liečba týchto ochorení môže znížiť ich vplyv na tráviaci systém. 

  Záver

  K bakteriálnemu prerastaniu v tenkom čreve dochádza, keď sa baktérie z hrubého čreva dostanú do tenkého čreva. To môže spôsobiť príznaky, ako je nadúvanie, hnačka a zápcha. Lekári môžu diagnostikovať bakteriálne prerastanie v tenkom čreve vykonaním laktulózového dychového testu alebo aspiračného a kultivačného testu tenkého čreva.

  Liečba premnoženia baktérií v tenkom čreve zvyčajne zahŕňa užívanie jedného alebo viacerých antibiotík na odstránenie premnoženia baktérií. Účinnosť iných liečebných postupov, ako sú napríklad probiotiká, je menej jasná. 

  Ak sa u ľudí objavia pretrvávajúce príznaky, mali by sa poradiť s gastroenterológom, ktorý má znalosti o SIBO a súvisiacich poruchách trávenia.

  Užívanie mastichy pri SIBO

  • Odporúčaná denná dávka mastichy je 1,2 g - 1,6 g.
  • Užívajte v dvoch dávkach ráno a večer vždy aspoň 30 minút pred jedlom alebo najskôr 2 hodiny po jedle

  Odporúčané mastichové doplnky stravy pri SIBO 

  SIBO: bakteriálne prerastanie tenkého čreva

  Pixabay

  Výživové doplnky chioskej mastichy

  1 z 18

  Liečebné sady

  1 z 11