Helicobacter pylori

Mnoho ľudí počuje o helicobacter pylori prvýkrát až v okamihu, keď im lekár oznamuje výsledky vyšetrenia a objasňuje príčiny bolesti, nevoľnosti, nadúvania. Infekciou helicobacter pylori a súvisiacimi ťažkosťami trpí podľa odhadov celá polovica z nás.

Obsah článku:

 • Čo je helikobakter pylori
 • Ako vyzerá helikobakter pylori
 • Trocha helikobakter histórie
 • Výskyt 
 • Dôsledky a komplikácie infekcie helikobakter pylori
 • Prenos helikobakter pylori
 • Príznaky infekce
 • Test na helikobakter
 • Liečba 
 • Prevencia baktérie 
 • Jedálniček a diéta

  Čo je helicobacter pylori

  Helicobacter pylori (niekedy tiež Helicobacter pylori) je baktéria kolonizujúca žalúdočnú sliznicu. Helicobacter žije v povrchových vrstvách sliznice žalúdka a dvanástnika a na tunajšie kyslé, pre baktérie extrémne nepriaznivé prostredie, sa veľmi dobre adaptuje. 

  V žalúdku, kde sa pH pohybuje okolo 1, si helicobacter z močoviny vytvára zásaditý amoniak, ktorý ho chráni pred zničením vplyvom žalúdočných štiav.

  Ako vyzerá helicobacter pylori

  Baktéria helicobacter je gramnegatívny organizmus, ktorý má špirálovitý tvar a na jednom jeho konci je 6-8 bičíkov. Jeho veľkosť je 2-4 mikrometrov x 0,5-1,0 mikrometrov.

  Trocha helikobacter histórie

  Baktéria helicobacter pylori bola popísaná pomerne nedávno - až v roku 1982, kedy austrálski vedci John Robin Warren a Barry Marshall poukázali na jej význam pri vzniku vredových chorôb žalúdka a dvanástnika. Helicobacter p. ale nie je nijako mladý. Podľa vykonaných simulácií sa objavoval pred 60000 rokmi vo východnej Afrike a z nej sa spoločne s ľudským hostiteľom rozšíril do ostatných častí sveta. Pre milovníkov histórie bude veľmi zaujímavá časová os peptického vredového ochorenia a helicobacter pylori, ktoré vedie od Hippokrata až k modernému výskumu.

  O význame objavu helicobactera p. a jeho dôsledkov svedčí aj fakt, že za "objav baktérie helicobacter pylori a jej úlohy pri zápale žalúdka a žalúdočnom vrede" bola Barry Marshallovi a Johnovi Warren udelená v roku 2005 Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu.

  Výskyt baktérie helicobacter pylori

  Helicobacter pylori patrí v dnešnej dobe medzi najrozšírenejšie infekcie. Podľa štatistík touto infekciou trpí okolo 50% svetovej populácie. Pritom väčšina infikovaných (asi 90% všetkých ľudí s helicobacterom) ani netuší, že sú infekciou zasiahnutí. Je to najmä preto, že sa helicobacter spočiatku nijako výrazne neprejavuje a že prvotné príznaky sú ľahko zameniteľné s bežnými tráviacimi ťažkosťami. Výraznejšie zdravotné problémy spojené s rozšírením baktérie v žalúdočnej sliznici sú často prvými príznakmi, ktorých si pacient všíma.

  Infekcia helicobacter pylori je spojená so žalúdočným a dvanástnikovým vredom. H. pylori sa vyskytuje takmer u všetkých pacientov s dvanástnikovým vredom a u väčšiny pacientov so žalúdočným vredom. Okrem toho je helicobacter klasifikovaný ako karcinogén 1. triedy.

  Ako H. pylori spôsobuje vredy v žalúdku

  Mnoho ľudí má baktériu H. pylori prítomnú v žalúdku, ale nie každý s touto baktériou trpí žalúdočnými vredmi a inými problémami. Nie je jasné, prečo baktérie spôsobujú vred iba u niektorých ľudí. H. pylori sa šíri potravou a vodou, môže sa prenášať z človeka na človeka. Helicobacter žije v hliene, ktorý pokrýva výstelku žalúdka a dvanástnika. Tu HP produkuje ureázu, enzým, ktorý neutralizuje žalúdočnú kyselinu.

  Aby tento stav vyrovnal, žalúdok produkuje viac kyseliny, čo vedie k väčšiemu podráždeniu žalúdočnej výstelky. Baktérie HP tiež oslabuje obranný systém žalúdka a pôsobí zápaly. Pacienti s peptickými vredmi spôsobenými H. pylori potrebujú liečbu, aby sa baktérie v žalúdku zbavili a vyliečili komplikácie, ktoré sa s touto baktériou spájajú.

  Dôsledky a komplikácie infekcie helicobacter pylori

  Helicobacter pylori spôsobuje bakteriálnu infekciu sliznice žalúdka a dvanástnika s rôznymi sprievodnými ťažkosťami, ktoré môžu vyústiť až v chronický zápal, prípadne v rakovinu žalúdka. Helicobacter teda spôsobuje najmä žalúdočné vredy a je považovaný za hlavnú príčinu žalúdočného karcinómu. Včasná diagnostika a moderná liečba ale dokáže helicobacter eliminovať a zabrániť vzniku komplikácií. Dôležitá je samozrejme aj prevencia a ochrana pred infekciou.

  Prenos helicobacter pylori

  Infekcia Helicobactera prebieha orálne prenosom z iného človeka. Podľa aktuálnych poznatkov je pravdepodobný oro-orálny i feko-orálny prenos z nakazenej osoby alebo z predmetov, s ktorými bola infikovaná osoba v kontakte. V prvom uvedenom prípade sa možno nakaziť slinami chorého človeka - priamo napr. pri bozkávaní a nepriamo napríklad použitím neumytého riadu či príboru po infikovanom človeku. Druhá uvedená cesta prenosu je spojená s nedostatočnou hygienou ako subjektu, tak objektu infekcie. Aj z týchto dôvodov má infekcia často pôvod v detstve, pričom k rozvoju ťažkostí a príznakov dochádza až v dospelosti.

  Príznaky a prejavy helicobacter pylori: ako sa prejavuje?

  Pri rozvoji infekcie dochádza k poškodeniu prirodzenej hlienovitej ochrannej vrstvy žalúdočnej steny, na ktorú začne pôsobiť žalúdočná kyselina, čím sa vyvolá gastritída (zápal žalúdka). V tejto chvíli nakazený človek pociťuje príznaky prirovnateľné k páleniu žalúdka a pažeráka. Je niekoľko ťažkostí, ktoré infekciu H. pylori signalizujú:

  Ak pociťujete tieto žalúdočné problémy pravidelne a dlhodobo, je rozvoj infekcie veľmi pravdepodobný, teda helicobacter pylori sa usadil v sliznici žalúdka, kde sa množí.

  Diagnostika baktérie: helicobacter pylori test-sada na domáce testovanie baktérie HP

  Na domáce samovyšetrenie možno použiť diagnostickú testovaciu sadu helicobacter pylori antigén test.

  Príprava vzorky a vykonanie testu na baktériu H. pylori

  1. Vzorku stolice dajte do čistej a suchej nádoby.
  2. Otvorte farebné viečko nádoby na odber vzorky (súčasť balenia testu).
  3. Po odskrutkovaní uzáveru, na ktorom je pripevnená tyčinka, odoberte vzorku tak, že tyčinku postupne ponoríte do vzorky stolice na 3 - 4 rôznych miestach. Opatrne odstráňte prebytočnú stolicu, ktorá zostane v ryhovaní na konci odberovej tyčinky!
  4. Uzáver s odberovou tyčinkou vráťte do nádoby a uzáver dobre zaskrutkujte. Dôkladne pretrepte obsah nádoby, aby sa vzorka stolice riadne premiešal s roztokom v nádobe.
  5. Nádobu so vzorkou držte farebným uzáverom smerom nahor a vrchol uzáveru dôkladne očistite. Po odlomenie hrotu uzáveru funguje nádoba ako kvapkadlo. Otočte nádobu uzáverom nadol a kvapnite 3 - 4 kvapky z obsahu nádoby do okrúhleho okna testovacej kazety.
  6. Výsledok vyhodnoťte po 5 - 10 minútach. (Po 15 minútach je test neplatný, nevyhodnocujte ho.)

  Vyhodnotenie helicobacter pylori testu

  • Jedna čiara zobrazená pod písmenom C vo výsledkovom okne: negatívny výsledok.
  • Čiary zobrazené pod písmenami C a T vo výsledkovom okne znamenajú: pozitívny výsledok.
  • Ak sa do 20 minút nezobrazí žiadna čiara pod písmenami C a T vo výsledkovom okne: neplatný výsledok. (Pravdepodobne došlo k chybe v postupe alebo bola testovacia kazeta poškodená a test je nutné zopakovať.)

  Odborné vyšetrenie je nevyhnutné

  Infekcii a vylúčenie iných príčin ťažkostí je nutné potvrdiť odborným vyšetrením, teda gastroskopickým vyšetrením spojeným s kontrolou žalúdočnej sliznice. Jedná sa o invazívne vyšetrenie, pri ktorom sa pacientovi ústami zavedie sonda do žalúdka a zároveň sa odoberie vzorka sliznice žalúdka. Laboratórne vyšetrenie odobratej vzorky potvrdí alebo vyvráti prítomnosť baktérie helicobacter pylori v tele.

  Pri diagnostike a ešte viac pri liečbe platí nutnosť riadiť sa pokynmi odborného lekára. Samovyšetrenie je síce pomerne spoľahlivé, ale nie je stopercentné, takže ak aj pri jeho negatívnom výsledku pretrvávajú ťažkosti, rozhodne sa zverte do starostlivosti odborníka.

  Liečba helicobacter pylori: ako sa zbavit helikobaktera?

  Ako vyliečiť helicobacter ? Je pravdepodobné, že vám lekár nasadí antibiotickú liečbu trojkombináciou 3 prípravkov a inhibítory protónovej pumpy Popri tom sú už aj u nás lekári, ktorí sa buď na žiadosť pacienta alebo vďaka vlastným skúsenostiam snažia minimalizovať nasadenie antibiotík.

  Rezistencia helicobacter pylori voči antibitotikám

  Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z februára 2017 patrí helicobacter pylori medzi 12 skupín baktérií predstavujúcich aktuálne najväčšiu hrozbu pre ľudstvo v súvislosti s ich zvyšujúcej sa odolnosťou proti antibiotikám. Helicobacter pylori je v skupine "vysoké riziko", teda patrí medzi baktérie, ktoré zvyšujú svoju rezistenciu proti v minulosti účinným antibiotikám.

  Správa opakuje známe príčiny tohto stavu - nadužívaniu antibiotík, masívne použitie antibiotík v rámci chovu hydiny a dobytka, nasadzovanie antibiotík aj v prípadoch, keď nie sú pre liečbu ochorení vhodné atď.

  Prevencia baktérie helicobacter pylori

  Je zrejmé, že ochrana pred nákazou je vzhľadom na rozšírenie v populácii relatívne zložitá. Základom sú všeobecné zásady ochrany pred bakteriálnou infekciou - dobrá kondícia, zdravý životný štýl a najmä dodržiavanie správnych hygienických návykov. V prípade H. pylori, kde infekcia často vzniká v detskom veku, je veľmi dôležité, aby rodičia dbali na hygienu svojich detí a pred možnou nákazou ich chránili.

  Helicobacter pylori - prevencia v bodoch:

  1. Obmedzte pitie alkoholu.
  2. Prestaňte fajčiť.
  3. Obmedzte kofeín.
  4. Obmedzte energetické nápoje.
  5. Obmedzte stres.
  6. Umývajte si pravidelne ruky čistou vodou a mydlom.
  7. Používajte antibakteriálne umývacie gély.
  8. Ak už ochoriete H. pylori, konzultujte liečbu s lekárom.

  Helicobacter pylori - diéta a strava:

  • Obmedzte kávu, čokoládu, silný čierny čaj. Tieto potraviny obsahujú kofeín, ktorý dráždi žalúdok.
  • Obmedzte nealkoholické šumivé nápoje. Môžu spôsobiť bolesť žalúdka, pálenie záhy a reflux.
  • Obmedzte alkoholické nápoje. Ich konzumácia zhoršuje zápal žalúdočnej sliznice.
  • Obmedzte kyslé ovocie, predovšetkým citrón, pomaranč a ananás. Môžu spôsobiť bolesť žalúdka a pálenie záhy.
  • Obmedzte korenie a korenené jedlá. Úplne nevhodné potraviny sú: sójová omáčka, worcester omáčka, kečup, majonéza, cesnakové omáčky a bujóny.
  • Obmedzte tučné mäsá. Tučné syry. Vyprážané jedlo. Tieto potraviny sú veľmi tučné a doba ich trávenie je dlhá, a tak dochádza k väčšiemu podráždeniu žalúdka.
  • Vyraďte konzervované potraviny, predovšetkým potraviny v konzervách. Kvôli vysokému obsahu konzervačných látok a chemických prísad môžu dráždiť žalúdok a črevá.
  • Prestaňte fajčiť.

  Helicobacter pylori - jedálniček:

  • Potraviny bohaté na probiotiká
  • Omega-3 a omega-6
  • Ovocie a zelenina
  • Brokolica, karfiol a kapusta
  • Biele mäso a ryby

  Helicobacter pylori jedálniček s vysokým podielom týchto potravín je správnym krokom k potlačeniu nepríjemných príznakov baktérie. Probiotiká sú tvorené dobrými baktériami, ktoré žijú v čreve a stimulujú produkciu látok, ktoré bojujú s baktériou H. pylori a znižujú vedľajšie účinky, ktoré sa objavujú počas liečby choroby, ako je hnačka, zápcha a zlé trávenie. Omega kyseliny sú dobré tuky, možno ich nájsť v potravinách, ako je rybí olej, olivový olej, semená mrkvy. Pomáhajú znižovať zápal žalúdka a zabraňujú rastu H. pylori.

  Ďalej je vhodné jesť počas terapie helicobacter pylori nekyslé ovocie a varenú zelenina, pretože sa ľahko trávia a prispievajú k zlepšeniu funkcie čriev. Brokolica, karfiol a kapusta: tieto 3 zeleniny, najmä brokolica, obsahujú látky zvané izotiokyanáty, ktoré môžu pomôcť bojovať proti H. pylori. Táto zelenina sa ľahko trávi a pomáha znižovať bolesť žalúdka spôsobenú počas liečby. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča 70 g brokolice denne. Biele mäso a ryby obsahujú nižšiu koncentráciu tuku, čo napomáha tráveniu a zabraňuje potrave zostať príliš dlho v žalúdku. Toto mäso nevyprážajte ani nepečte na oleji. Je vhodné ich pripraviť dusením alebo na 1 lyžici olivového oleja.

  Helikobakter nebo helicobacter? 

  Obe varianty slová sú správne. Pôvod slova je grécky. Helix znamená špirála alebo šroubovnice. Bacter sa prekladá ako baktérie.

  h. pylori

   Výživové doplnky chioskej mastichy

   1 z 18

   Liečebné sady

   1 z 11