Pestovanie mastichy

Pestovanie pistácie mastixovej a výroba mastichy je sústredená na malom území na juhu Chiosu - do oblasti Mastichochoria (mastichové dediny). Celá produkcia je prísne organizovaná.

Združenie pestovateľov mastichy

Všetka produkcia mastichy je organizovaná v rámci Združenia pestovateľov Chioskej mastichy - Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Táto inštitúcia bola zriadená zákonom v roku 1938 ako výhradný správca prírodného unikátu - mastichy - v Grécku i v zahraničí. V tomto dalo by sa povedať družstve sú spojení všetci vlastníci mastichových stromov, aktuálne má 4500 členov.

Združenie organizuje a dohliada na kultiváciu stromov, vykupuje produkciu, zabezpečuje dotácie a najmä zabezpečuje spracovanie a balenie suroviny. Popri tom investuje do výskumu a vývoja nových produktov. Centralizácia spracovanie surovej mastichy zabezpečuje konzistentnú kvalitu a jednotné veľkostné triedenie a distribúciu pre priamu spotrebu, výrobu prášku do výživových doplnkov Masticlife, oleja alebo zložitejšie produkcie - žuvačiek ELMA, kozmetiky, potravín...

Pěstovanie mastichy

Samotná celoročné starostlivosť o stromy, zložitá príprava na zber a produkcia surovej živice je rodinná záležitosť vlastníkov alebo nájomcov pistácií mastixových.

Starostlivosť o mastichové stromy

Hnojenie

Pestovanie mastichy je celoročná práca vyžadujúca stálu pozornosť a pritom platí: čím starší je strom, tým viac starostlivosti vyžaduje. Zvyčajne v decembri pestovatelia začnú prihnojovať pistácie prírodným hnojivom vrátane opadaných listov pistácií a za použitia tzv. zeleného hnojenia s cieľom dodať rastlinám dusík.

pestovanie mastichy

Prerezávanie

Mastichové stromčeky je potrebné prerezávať každoročne a zbaviť ich pritom suchých konárov. Popritom sa každých približne 5 rokov vykonáva rozsiahlejší rez. Zvyčajne v polovici januára a počas februára sa prerezávajú koruny s cieľom vytvarovať ich tak, aby strom získal ideálny tvar pre dostatok svetla a cirkuláciu vzduchu.

Obnova a rozvoj mastichových plantáží

Pozornosť pri pestovaní mastichy je samozrejme nutné venovať aj množeniu stromov - rozvoju a obnove mastichových hájov. Rozmnožovanie sa vykonáva rezmi konárov. Zvyčajne sa to deje počas februára a marca, ale v praxi sa stretnete s rozmnožovaním aj na jeseň. Stredne silné až slabšie vetvy sú skrátené na pol metra dĺžky a v 3/4 dĺžky sú zbavené odnoží a olistenia. V radoch a rozostupoch 3 - 4 metre sú vetvy pozdĺžne uložené do brázdy hlbokej 20 - 50 cm. Na jar je nutné zaistiť závlahu. Ak sa množenie vykonáva na jeseň, stačí odrezkom k rastu prirodzená vlhkosť a zimné dažde.

Zber mastichy

Prípravné práce

Pre budúci zber mastichovej živice je potrebné pripraviť pôdu pod stromami. Od polovice júna a začiatku júla sa pôda okolo stromov čistí a zarovnáva sa terén okolo kmeňa stromov tak, aby sa odkvapkaná masticha dala ľahko zbierať. Proces čistenia sa robí v pravidelných kruhoch okolo kmeňa.

Vopred pripravená pôda sa posype práškom z bieleho vápenca, ktorý sa rozprestrie pravidelne tak, aby tvoril hladký povrch. Je to zavŕšenie prípravy na zber, háje mastichy sú dokonale čisté a dojem čistoty ešte umocňuje žiarivá beloba pôdy pod stromami.

Prvý rez

Kentos, ako nazývame malé zárezy do kôry pistícií, sú najdôležitejšie fázou produkcie mastichy. Zárezy sa vykonávajú v júli a v auguste, niekedy sa pokračuje až do konca septembra. Na rez sa používa malý nástroj s ostrými hrotmi na koncoch, ktorý nazývame kentitiri a tiež tzv. kladivko - sfiraki. Asi pol centimetra široké zárezy do kôry sú 10 - 15 cm dlhé. Vedú sa na hlavných vetvách mierne šikmo. Začína sa v najnižšej časti kmeňa a pokračuje sa ku korune. Rezy sa vykonávajú postupne po dobu až 6 týždňov, a to zvyčajne ráno a dopoludnia.

Výtok a zrážanie živice

Živica tečie zo zárezov a súčasne tuhne. Spadne na pripravenú pôdu pod stromami alebo zostáva visieť. Kvapky tuhnú 15 - 20 dní od prvého zárezu, ak je chladnejší rok môže tuhnutie trvať len 10 dní.

Prvý zber

Prvé sa zbierajú veľké kúsky živice, tzv. pítes. Živica sa zbiera alebo zoškrabuje aj z vetiev a kmeňa. Zvyšné kúsky sa zmetú na kôpku alebo ručne zozbierajú. Masticha sa potom ukladá do drevených debien na chladné miesto, kde sa starostlivo očistí, aby bola pripravená na odovzdanie na ďalšie využitie.

Druhý rez a druhý zber

Kým prvý zber vychádza na obdobie po 15. auguste, sviatku Panny Márie, opakuje sa celý proces rezu tak, že ďalší zber začína po polovici septembra.

Spracovanie mastichy

Zozbieraná masticha sa v drevených debničkách ukladá na chladné miesta v domoch pestovateľov. Ďalšie týždne a mesiace sú venované starostlivému triedeniu a čisteniu. Na kvalite tejto práce závisí výkupná cena, za ktorú sa všetka úroda odovzdáva do Združenia.

Celý objem úrody končí v chladných skladoch a výrobných halách Združenie, kde sa masticha znovu čistí v niekoľkých fázach, triedi sa do troch veľkostí a balí sa pre predaj alebo ďalšie spracovanie.

Súčasťou továrne je aj linka na drvenie mastichy. V priamom susedstve je továreň ELMA, ktorá produkuje žuvačky.

Asociácia pestovateľov chioskej mastichy zostavuje prehľad celkovej produkcie od spracovania až po roztriedenie podľa typov a veľkosti (veľké, stredné a malé kúsky) a ďalších produktov, ako sú žuvačky ELMA, mastichový olej a mastichový prášok. Štatistiky sú k dispozícii verejne.

Proces výroby mastichy pretrváva veky

Za zmienku stojí, že výrobný proces a pestovanie mastichy na Chiose sa od historickej tradície príliš nezmenili. Áno, niektoré postupy kultivácie sa mierne racionalizovali, ale ide vlastne len o hľadanie tých najlepších skúseností predkov. Áno, čistenie a triedenie mastichy zaisťujú čiastočne stroje, ale ide stále o čisto mechanický proces. Áno, nástroje síce majú mäkké polstrovanie, ale v princípe zostávajú rovnaké ako pred 500 rokmi. Takže jediné, čo by návštevníka z minulosti prekvapilo, by mohol byť elektrický fukár pre rýchlejšie upratovanie pôdy pod stromami.

Nielen samotná masticha, ale aj spôsob jej získavania pretrvávajú veky.

Výživové doplnky chioskej mastichy

1 z 18

Liečebné sady

1 z 11