Dôvody unikátnosti mastichy

Nie je obvyklé, aby prírodná surovina z relatívne veľmi malej lokality vykazovala vlastnosti neporovnateľné so zdanlivo podobným produktom získaným len o pár desiatok kilometrov ďalej. Človeku sa podarilo pestovať banány aj citrusy v miernom pásme, zemiaky a kukuricu úspešne rozšíril po celom svete atď. Prečo sa teda živicu mastichy z južného Chiosu nedarí rozšíriť do iných lokalít, dokonca ani na severnú časť ostrova?

Unikátnosť mastichy získavanej na juhu Chiosu je založená na troch faktoroch. Toto "tajomstvo" tvoria špecifické rysy oblasti južného Chiosu, umom pestovateľov a dlhou tradíciou.

Podnebie, tajomstvo číslo 1

Prvý z dôvodov je osobitná mikroklíma regiónu Mastichochoria. Ostrov Chios je dlhý a úzky, s vysokými zalesnenými horami v severnej časti. Práve tie zadržujú vlhkosť a tlmia severné vetry, takže južná, kopcovitá časť získava výraznú klímu, ktorá je v zime mierna a veľmi suchá v lete. Horúce a suché letá v Mastichochorii umožňujú mastiche schnúť. To je zásadná výhoda, pretože živica pistacia lentiscus má tendenciu sa kaziť, ak pred vyzretím zvlhne.

Kultivácia, tajomstvo číslo 2

Druhým tajomstvom je eugenika - dlhodobé šľachtenie mastichových stromov. V dávnych dobách selektovali kultivátori na Chiosu tie pistácie, ktoré produkovali najväčší objem živice v najlepšej kvalite. Množili ich a rozvíjali tak, aby vytvorili rozsiahle nové háje s vlastnosťami materských stromov. V priebehu storočí vznikol týmto šľachtením nový botanický druh - chioský variant pistacia lentiscus - Pistacia lentiscus var. Chia. Tento mastichový strom sa vyznačuje vysokou produkciou živice.

Produkcia, tajomstvo číslo 3

Tretím tajomstvom, ktoré stoja za úspechom mastichy, je dobré riadenie produkcie, ktorému dali základy starovekí obyvatelia Chiosu. Systemizovali kultiváciu mastichového stromu a produkciu mastichy, štandardizovali produkt a vytvorili pre neho trh.

Výsledok je dnešná masticha

Kombinácia  troch faktorov - mikroklíma oblasti, šľachtenie rastliny a efektívna produkci - vytvorila podmienky pre vznik fenoménu mastichy, ako ho dnes poznáme. Ak by jeden z troch chýbal, nehovorili by sme dnes o chioské mastiche.

Pre presnosť je potrebné dodať, že niektorí odborníci zmieňujú aj faktor číslo 4 - zloženie pôdy na južnom Chiose, ktoré je silne ovplyvnené dávnou sopečnou činnosťou.

Dôvody unikátnosti mastichy

Výživové doplnky chioskej mastichy

1 z 18

Liečebné sady

1 z 11